Login

Koos Zwaan (NL)

Speaker (Inholland University of Applied Sciences)

Koos Zwaan is associate lector bij het kenniscentrum Creative Business van Hogeschool Inholland. Sinds 2020 is hij verantwoordelijk voor het lectoraat Innovation in the International Music Industry. Binnen dit lectoraat staat de vraagcentraal hoe op een duurzame manier geïnnoveerd kan worden in de muziekindustrie. Ook is hij lab lead van het International Music Industry Lab (IMI Lab). aarbij vraagsstukken rondom een duurzame, inclusieve en gezonde muziekindustrie centraal staan. In co-creatie met werkveldpartners worden creatieve nieuwe concepten ontwikkeld. In het najaar van 2022 is Inholland samen met de Popcoalitie begonnen met het formuleren van een nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda voor de popmuzieksector. Koos is aanjager en hoofdonderzoeker binnen dit project.

Read more