Vera Bergkamp

Vera Bergkamp

Vera Bergkamp (1971) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Zij was in 2010-2012 voorzitter van COC Nederland en was daarvan eerder vicevoorzitter. Tevens was zij directeur human resources bij de Sociale Verzekeringsbank. Mevrouw Bergkamp zit sinds 2010 in de deelgemeenteraad van Amsterdam-Centrum.
In de Kamer houdt zij zich bezig met de langdurige zorg en welzijn (WLZ en WMO), intensieve kindzorg, jeugdzorg, misbruik, drugs, alcohol, Art 1 GW en AWGB. Daarnaast neemt zij deel aan de Parlementaire EnquĂȘte Commissie Fyra.
Read more

Add speaker to favorites
Remove from favorites
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now