Mona Keijzer

Mona Keijzer

Dutch spoken

Mona Keijzer (1968) is getrouwd en moeder van 5 zonen. Ze is geboren in een katholiek nest in Volendam en belandde later in het nabijgelegen Ilpendam.
Daar werd zij ook politiek actief voor het CDA. Na haar studies in Amsterdam werkte zij op verschillende niveaus bij de overheid en in de advocatuur. In 1998 werd zij eerst wethouder in de gemeente Waterland en later in 2007 in Purmerend.
Zij werd lid van het CDA omdat ze achter de uitgangspunten van de partij staat. Het gaat er volgens haar om dat we met elkaar kijken hoe we gezamenlijk een probleem kunnen oplossen. Samen de schouders onder problemen zetten en werken voor je brood. Als wethouder dacht ze vaak bij besluiten die ze nam: kan ik dit uitleggen aan de buurman, mijn moeder, de mensen in de bedrijven in mijn stad? Zo zal zij ook in Den Haag haar beslissingen nemen.
Mona Keijzer is woordvoerder langdurige zorg (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, medische ethiek, emancipatie en cultuur.
Read more

Add speaker to favorites
Remove from favorites
back
Data Policy
Communications

Our data
collection policy

I agree to the Privacy Statement of the ADE Foundation, including the following ways of using your personal data by the ADE Foundation and/or third parties selected by the ADE Foundation:
Using personal data on your device

The storage of information, or access to information that is already stored, on your device such as advertising identifiers, device identifiers, cookies, and similar technologies.

Making a personal profile of your interests based on your use of our Website(s) and Platform

The collection and processing of information about your use of this service to subsequently personalise advertising and/or content for you in other contexts, such as on other websites or apps, over time. Typically, the content of the site or app is used to make inferences about your interests, which inform future selection of advertising and/or content.

Sending you tailor-made ads

The collection of information, and combination with previously collected information, to select and deliver advertisements for you, and to measure the delivery and effectiveness of such advertisements. This includes using previously collected information about your interests to select ads, processing data about what advertisements were shown, how often they were shown, when and where they were shown, and whether you took any action related to the advertisement, including for example clicking an ad or making a purchase. This does not include personalisation, which is the collection and processing of information about your use of this service to subsequently personalise advertising and/or content for you in other contexts, such as websites or apps, over time.

Sending you tailor-made content

The collection of information, and combination with previously collected information, to select and deliver content for you, and to measure the delivery and effectiveness of such content. This includes using previously collected information about your interests to select content, processing data about what content was shown, how often or how long it was shown, when and where it was shown, and whether the you took any action related to the content, including for example clicking on content. This does not include personalisation, which is the collection and processing of information about your use of this service to subsequently personalise content and/or advertising for you in other contexts, such as websites or apps, over time.

Measuring your use of our Website(s) and Platform and the content we have provided to you

The collection of information about your use of the content, and combination with previously collected information, used to measure, understand, and report on your usage of the service. This does not include personalisation, the collection of information about your use of this service to subsequently personalise content and/or advertising for you in other contexts, i.e. on other service, such as websites or apps, over time.

Agree to
our communications

I agree to the Privacy Statement of the ADE Foundation, including the following ways of using your personal data by the ADE Foundation and/or third parties selected by the ADE Foundation:
Required (*)
Why am I seeing this?
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now